VÅR VERKSAMHET

Voltige kan beskrivas som akrobatiska övningar på hästryggen. Sporten och vår verksamhet är så mycket mer än det; gemenskap, teamkänsla, träningsglädje, personlig utveckling och det unika samspelet med hästen.

Vi bedriver i huvudsak allsidig säker träning men erbjuder även möjlighet till läger, uppvisning, tävling och andra aktiviteter. Vår verksamhet har flertalet grupper på olika nivåer och inom olika åldrar. Vi inriktar oss främst till barn- och ungdomar inklusive verksamhet för funktionshindrade så kallad paravoltige. Alla grupper har varsin häst och longör men viss rotation kan förekomma. Vi håller till på Hammarhagen 121 i Sala.

Vår verksamhet består av ideellt arbete. Våra longörer och huvudledare är vuxna och ansvariga på plats. Vi uppmuntrar våra äldre mer erfarna voltigörer att hjälpas åt som ledare till de yngre eller nya grupperna.

Vi har gemensamma frivilliga aktiviteter och försäljning för att kunna köpa utrustning, dräkter med mera men också för att sänka kostnader för de aktiva vid exempelvis utbildning, läger och tävling.

Vårt mål är att ständigt utveckla vår verksamhet, sprida kunskap om voltige, men framförallt att ha roligt tillsammans!

Verksamhetsansvariga 2023 Barbro Eklund och Sanna Lundqvist kontaktas via info@salavoltige.se 

 

IDROTTENS VÄRDEGRUND

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

SÄKERHET

Voltige tränas in stegvis;
På mark – Trähäst – Häst

Hjälm används så länge den inte gör mer skada än nytta. Vi använder anpassade kläder och har uppsatt hår.  (Inga smycken). Inför träningarna har voltigörerna sovit tillräckligt, fått i sig bra näring och har en positiv inställning.

Lyssna alltid på din ledare.