STYRELSEN 2024

Ordförande: Fredrik Dahlgren

Anläggningsfrågor

Kontakt: för.efternamn@salavoltige.se

 

Vice Ordförande: Line Törnros

Verksamhetsansvar basgrupper, Bidragsfrågor

Kontakt: för.efternamn@salavoltige.se

 

Sekreterare: JoAnna Bäck

Verksamhetsansvar paravoltige och privata voltigörer/team, Bidragsfrågor

Kontakt: för.efternamn@salavoltige.se

 

Ledamot: Sanna Lundqvist

Verksamhetsansvar tävlingsgrupper

Kontakt: för.efternamn@salavoltige.se

 

Ekonomiansvarig: Jenny Rova

Kontakt: för.efternamn@salavoltige.se

 

Ledamot: Barbro Eklund

Häst och longörsfrågor

Kontakt: för.efternamn@salavoltige.se

 

Ledamot: Marie Johansson

Media och marknadsfrågor

Kontakt: för.efternamn@salavoltige.se

 

Ordförande US: Elvira Hedvall

Vice Ordförande US: Linnea Rova

 

Vill du kontakta styrelsen mejla: Styrelsen@salavoltige.se