Bli Medlem

 Va kul att du vill bli medlem hos oss! Medlemsavgiften för 2024 är 350 kr/person och betalas till Bankgiro: 5887-2268. Ange namn och att det är medlemsavgift (MA).

Mejla dina uppgifter namn, adress och personnummer till info@salavoltige.se

Tävlingsryttare i alla grenar är varmt välkomna att lösa licens och tävla för oss.

Medlemsförmåner 2024
Nordic Welness – rabatt på 
medlemskap